Poza Horyzont

Znów będą wakacje!

            W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego i wakacjami tematyka tego tygodnia związana była z bezpieczeństwem dzieci w czasie letniego wypoczynku. Rozmawialiśmy o tym jak należy zachować się wypoczywając nad wodą, w górach oraz w mieście. Wynikiem tej pogadanki jest plakat, na którym umieściliśmy niezbędne uwagi i informacje dotyczące bezpieczeństwa, a także numery alarmowe.

            Poniedziałek to zajęcia ruchowe oraz korekcyjno-kompensacyjne. Jak co wtorek odbyły się zajęcia efektywnego uczenia się. W czwartek dzieci pracowały na zajęciach robotyki podczas których doskonaliły swoje umiejętności programowania robotów. Tego samego dnia odbyły się zajęcia naukowo-techniczne podczas których dzieci zapoznały się z metodami udzielania pierwszej pomocy – m.in. opatrywania ran, pomocy przy krwotoku z nosa oraz RKO. Tydzień jak zwykle zakończyły zajęcia socjoterapeutyczne, podczas których dzieci doskonaliły swoje kompetencje społeczne.

Skip to content