Poza Horyzont

Zajęcia w lutym

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, iż wznawiamy działalność Placówki Wsparcia Dziennego od 15 lutego. Pierwszego dnia było głośno i wesoło. Wychowawcy zorganizowali zajęcia integracyjne w celu wzajemnego poznania się dzieci.

Fotografia 1. Zabawy integracyjne dzieci.

Fotografia 1. Zabawy integracyjne dzieci.

17  lutego świętowaliśmy Światowy Dzień Kota. Z tej okazji odbyły się zajęcia plastyczne. Każdy uczestnik wykonał podobiznę kota przy użyciu papierowego talerzyka.

Fotografia 2. Zajęcia plastyczne z okazji światowego dnia kota.

Fotografia 2. Zajęcia plastyczne z okazji Światowego Dnia Kota.

Dzieci bardzo chętnie korzystały z ostatnich zimowych dni i bawiły się na boisku.

Fotografia 3. Zabawy na śniegu.

Fotografia 3. Zabawy na śniegu.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z robotyki. Pierwsze zajęcia dotyczyły zastosowania robotów w życiu codziennym.

Fotografia 4. Zajęcia z robotyki.

Fotografia 4. Zajęcia z robotyki.

Odbyły się także pierwsze grupowe zajęcia z socjoterapii oraz zajęcia z efektywnej nauki.

Fotografia 5. Zajęcia z socjoterapeutyczne.

Fotografia 5. Zajęcia socjoterapeutyczne.

Skip to content