Poza Horyzont

Wędrówka palcem po mapie.

Kolejny tydzień upłynął pod tematem „Wędrówka palcem po mapie”. Dzieci pracowały z mapą Polski – przypomniały sobie największe miasta i rzeki w naszym kraju. Poznaliśmy także państwa europejskie i ich stolice. Odbyły się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, ruchowe a także z efektywnego uczenia się, które poszerzyły nasze kompetencje społeczne.

Skip to content