Poza Horyzont

Prezentowanie postawy szacunku do siebie i innych

W tym tygodniu rozmawialiśmy o tym jak ważna i potrzebna jest przyjaźń w naszym życiu. Dzieci opowiadały o swoich przygodach z przyjaciółmi. Zastanawialiśmy się wspólnie jak być lepszym kolegą/koleżanką.

Jak zwykle odbyły się zajęcia ze specjalistami, podczas których dzieci podnosiły swoje kompetencje. Odbyły się indywidualne zajęcia z psychologiem. Swoje umiejętności językowe dzieci podnosiły w czasie zajęć języka angielskiego. Nowej wiedzy i umiejętności dostarczyły zajęcia efektywnego uczenia się oraz korekcyjno-kompensacyjne. Odbyły się też zajęcia ruchowe, podczas których dzieci wyruszyły na spacer ulicami naszego miasta. Tydzień jak zwykle zakończyły zajęcia socjoterapeutyczne.

Skip to content