Poza Horyzont

Pocztówki z wakacji

Ten tydzień poświęciliśmy pocztówkom z wakacji. Rozmawialiśmy i uczyliśmy się jak ją napisać, a także jak ją nadać. Dzieci miały możliwość zaprojektowania swojej pocztówki z miejsca do którego bardzo chciałyby pojechać. Podczas zajęć ruchowych dzieci grały w Dwa Ognie, Króla oraz w piłkę nożną. W czasie robotyki powstał nowy robot, a kolejny będzie gotowy już niedługo. Niektóre dzieci ćwiczyły swoją mowę z Panią logopedą. Zajęcia naukowo-techniczne poświęcone były zmysłom jakimi posługują się ludzie. Dzieci z zawiązanymi oczami próbowały rozpoznać różne smaki. Wolny czas spędzaliśmy na świeżym powietrzu grając w piłkę czy rysując kredą. Tydzień zakończyły zajęcia korekcyjno-kompensacyjne podczas których dzieci tworzyły obrazy na boisku szkolnym za pomocą kredy.

Skip to content