Poza Horyzont

Pluszowy miś – symbol szczęsliwego dziecństwa

Ostatnio modnym zajęciem na świetlicy stała się gra karciana UNO. Wychowankowie byli również na spacerze w poszukiwaniu śladów ks. Świeykowskiego (murale). Brali udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez specjalistów jak i przez wychowawców. Nasze dzieci zaangażowały się także w akcję charytatywną – zbieranie nakrętek dla Pawła Grabowskiego. Tematem przewodnim w tym tygodniu był pluszowy miś – symbol szczęśliwego dzieciństwa.

Skip to content