O projekcie

our-story-img-1.jpg

Kilka słów

Celem projektu jest umożliwienie wszechstronnego rozwoju i wyrównanie szans społeczno – edukacyjnych dzieci i młodzieży uczącej się lub mieszkającej w Gorlicach poprzez utworzenie
i prowadzenie placówki wsparcia dziennego (typu specjalistycznego i opiekuńczego) w ramach dwóch oddziałów do IX 2022 r.

Realizacja projektu

Realizacja projektu podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich, to działania inwestycyjne, które zakładają adaptację i wyposażenie pomieszczeń w budynku gospodarczym przy MZS nr 4 (ul. Krasińskiego) oraz w dawnym mieszkaniu służbowym przy MZS nr 5 (ul. Krakowska) pod potrzeby placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

W ramach prowadzenia

działalności bieżącej w w/w placówkach będą organizowane zajęcia: opiekuńcze, specjalistyczne (np. logopeda, psycholog), korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne, efektywnego uczenia się oraz ruchowe, a także wspierające nabywanie i rozwój kompetencji kluczowych.

Planowana jest także

Planowana jest także organizacja wyjść / wyjazdów sportowych, edukacyjnych i szkoleniowych. Dzieci i młodzież biorąca udział w zajęciach będzie mieć zapewniony posiłek.

Wszystkie działania

dla Uczestników Projektu będą bezpłatne. Za bieżące prowadzenie i realizację działań odpowiadać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kwota wartości projektu "Poza Horyzont"

Całkowita wartość projektu –  1.949.316 zł. Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi: 1.807.316 zł (92,72%), w tym:

– dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 1.656.918 zł,

–  dofinansowanie z budżetu państwa – 150.398 zł.

Wkład własny Miasta Gorlice wynosi: 142.000 zł.

Skip to content