Poza Horyzont

Łamigłówki mądrej główki

W tym tygodniu dzieci ćwiczyły umiejętność logicznego myślenia. Rozwiązywali krzyżówki, rebusy oraz różne zagadki. Część mózgu odpowiadającą za kreatywność dzieci ćwiczyli poprzez kolorowanie. Jak zwykle odbyły się zajęcia ze specjalistami, podczas których dzieci podnosiły swoje kompetencje. Odbyły się indywidualne zajęcia z logopedą. Podczas zajęć naukowo-technicznych powstały piękne kwiaty tworzone metodą origami oraz dzieci pod kierunkiem prowadzącej stworzyły filtr do wody. Swoje umiejętności językowe dzieci podnosiły w czasie zajęć języka angielskiego. Nowej wiedzy i umiejętności dostarczyły zajęcia efektywnego uczenia się oraz korekcyjno-kompensacyjne. Tydzień jak zwykle zakończyły zajęcia socjoterapeutyczne i robotyka.

Skip to content