Poza Horyzont

Dzień Księżyca ul. Krakowska

Ten tydzień poświęciliśmy poszerzaniu wiedzy o Księżycu. W tym celu dzieciom wyświetlony został film edukacyjny. Z kolei podczas zajęć plastycznych powstała kosmiczna galeria – przy pomocy folii spożywczej dzieci tworzyły Księżyc na czarnym tle.

Standardowo odbyły się zajęcia ruchowe z Panią Eweliną oraz korekcyjno-kompensacyjne. Dzieci pracowały również podczas zajęć efektywnego uczenia się i z  Panią logopedą.

Dużym zainteresowaniem w tym tygodniu cieszyły się zajęcia naukowo-techniczne, podczas których dzieci poznawały podwodny świat. Wynikiem zajęć były mini akwaria, które zamknięte zostały w słoikach. W kolejnej części zajęć dzieci samodzielnie tworzyły slime oraz ciecz nienewtonowską.

Odbyły się również między świetlicowe rozgrywki piłki nożnej. Tydzień zakończyły zajęcia socjoterapeutyczne.

Skip to content