Poza Horyzont

„Dbamy o higienę” – dojrzewanie nastolatków

Praca w tym tygodniu poświęcona była dbaniu o higienę. Rozmawialiśmy dlaczego warto o nią dbać. Pani Sylwia wygłosiła pogadankę do młodzieży zgodnie z tematyką, a następnie dzieci otrzymały pakiety higieniczne, z których były bardzo zadowolone.

Niezmiennie dzieci pracowały ze specjalistami. Odbyły się zajęcia naukowo-techniczne podczas których wychowankowie dowiedzieli się co nieco o ludzkiej anatomii oraz tworzyły gniotki. Odbyły się zajęcia efektywnego uczenia się oraz języka angielskiego. Dużo zabawy i radości dzieci czerpały z  zajęć ruchowych. Nudy nie było na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych z Panią Sabiną. Tydzień zakończyły zajęcia socjoterapeutyczne oraz robotyka.

Skip to content