Poza Horyzont

Aktywny Tydzień!

Kolejny tydzień w naszej świetlicy rozpoczęliśmy bardzo aktywnie. Były zabawy na świeżym powietrzu oraz taneczno-ruchowe. Nie zabrakło również ćwiczeń dla naszych mózgów – z dużym zaangażowaniem wymyślaliśmy i zgadywaliśmy kolejne hasła w grze w „Wisielca”. Skupienie trenowaliśmy poprzez rozgrywki „Bingo!”.

Na kolejnych zajęciach efektywnego uczenia się też nie było nudy. Podczas zajęć robotyki dzieci poznały nowe możliwości programowania robota. Czwartkowe zajęcia plastyczne to projektowanie kolorowych skarpetek, których święto przypada na 21 marca. W czasie pracy dzieci zostały zapoznane z ideą tego święta. Powstała przepiękna skarpetkowa galeria. Stworzyliśmy też wyjątkowe drzewko, na którego liściach dzieci zapisały swoje imiona.

Nie zabrakło również czasu na budowanie z klocków i inne gry planszowe. Koniec tygodnia to oczywiście zajęcia socjoterapeutyczne, które sprawiły dzieciom dużo przyjemności, ale dostarczyły również dużo wiedzy.

Skip to content